APRIL 2012 <
MAY 2012
> JUNE 2012
MON
TUE
WED
THUR
FRI
SAT
SUN
1 2 3 4 5
Team 2013 Texas Gym Rats - Austin
Team 2014 Texas Gym Rats - Austin

Team 2017 Texas Gym Rats - Austin
Team 2018 Texas Gym Rats - Austin
Team 5/6th Texas Gym Rats - Austin

Team 2020 Texas Gym Rats - Austin
6
Team 2013 Texas Gym rats - Austin
Team 2014 Texas Gym Rats - Austin

Team 2017 Texas Gym Rats - Austin
Team 2018 Texas Gym Rats - Austin
Team 5/6th Texas Gym Rats - Austin
Team 2020 Texas Gym Rats - Austin
7
TAKS/STAAR
8
TAKS/STAAR
9
TAKS/STAAR
10
TAKS/STAAR
11
TAKS/STAAR
12
Team 2013E So. TX AAU Qualifier - San Antonio
Team 2014 So. TX AAU Qualifier - San Antonio

Team 2018 Wildcats/Primetime - Austin
Team 5/6th AAU Qualifier - San Antonio
Team 2020 AAU Qualifier - San Antonio
13
Team 2013E So. TX AAU Qualifier
Team 2014 So. TX AAU Qualifier - San Antonio
Team 2018 Wildcats/Primetime - Austin
Team 5/6th AAU Qualifier - San Antonio
Team 2020 AAU Qualifier - Austin
MOTHERS DAY
14
TAKS/STAAR
15
TAKS/STAAR
16
TAKS/STAAR
17
TAKS/STAAR
18
Team 2013E HOU Hoops Super Prep Showcaser
Team 2017 Hardwork - San Antonio
TAKS/STAAR
19
Team 2013E HOU Hoops Super Prep Showcaser
Team 2017 Hardwork - San Antonio
20
Team 2013E HOU Hoops Super Prep Showcaser
Team 2017 Hardwork - San Antonio
21 22 23 24 25 26 27
28
MEMORIAL DAY NO SCHOOL
29 30
END OF GRADING PERIOD/LAST DAY SCHOOL AISD
31